21/05/2016 Διαβητική Νευροπάθεια, Διαβητικό Πόδι: Νεότερες Εξελίξεις | Σ. Τσοτουλίδης - Κλινικές εκδηλώσεις και αντιμετώπιση της διαβητικής νευροπάθειας του περιφερικού νευρικού συστήματος

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.  

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

167,038 total
310 live
1,274 video
122,863 photo
Views:

09:30 - 14:30 | Διαβητική Νευροπάθεια

09:30 - 11:30 | Προεδρείο: Σπ. Μπακατσέλος, Κ. Κώτσα

Κλινικές εκδηλώσεις και αντιμετώπιση της διαβητικής νευροπάθειας του περιφερικού νευρικού συστήματος
Σ. Τσοτουλίδης
Κλινικές εκδηλώσεις και αντιμετώπιση της διαβητικής νευροπάθειας του αυτονόμου νευρικού συστήματος
Α. Ζαντίδης
Επίδραση της νευροπάθειας στην κινητικότητα των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη
Π. Τσακλής
Άρθρωση Charcot - Δ. Μπαλτζής

H Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας διοργανώνει το συνέδριο "Διαβητική Νευροπάθεια, Διαβητικό Πόδι: Νεότερες Εξελίξεις" που θα πραγματοποιηθεί 20-22 Μαΐου 2016 στο Makedonia Palace, στη Θεσσαλονίκη.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά και θα παραμείνει και αποθηκευμένο για on demand παρακολούθηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.
 
Sort by Date | Views