16/11/2018 32ο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης & Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη | Ι.Ιωαννίδης | Ινσουλίνη glargine 300U/ml: Πώς τα νεότερα δεδομένα των κλινικών μελετών και των μελετών καθημερινής κλινικής πρακτικής εναρμονίζονται

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα |

I hereby declare that I am a medical professional  

 

Συμφωνώ | Άκυρο

Share

141,522 total
1,795 live
407 video
60,642 photo
Views:

12:00-13:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ της εταιρείας SANOFI
Πρόεδροι: Χ.Σαμπάνης
12:00-12:25 Ινσουλίνη glargine 300U/ml: Πώς τα νεότερα δεδομένα των κλινικών μελετών και των μελετών καθημερινής κλινικής πρακτικής εναρμονίζονται
Ι.Ιωαννίδης
12:25-12:50 Ολοκληρωμένος γλυκαιμικός έλεγχος με τον έτοιμο συνδυασμό ινσουλίνης glargine και λιξισενατίδης
Ν.Παπάνας
12:50-13:00 Συζήτηση


Παρακολουθήστε το 32ο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης & Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη.

14- 18 Νοεμβρίου 2018, Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 
Sort by Date | Views